Hjelle Kjemi

Dowcal blandetabell

Inhiberte, glykolbaserte varmeoverføringsvæsker

Frysepunkt ºC

% væske av volum
Dowcal 100
Dowcal 200
10
-3
-3
30
-14
-12
33
-16
-15
40
-22
-19
50
-33
-30
60
-46
-44