Hjelle Kjemi

Dowcal blandetabell

Inhiberte, glykolbaserte varmeoverføringsvæsker

Frysepunkt ºC

% væske av volum
Dowcal 100
Dowcal 200
20
-9,4
-7,5
25
-12,6
-10,2
30
-16,2
-13,4
33
-18,7
-15,6
35
-20,4
-17,2
40
-25,4
-21,7
45
-31,1
-27,0
50
-37,7
-33,1
55
-45,3
-40,3