Hjelle Kjemi

Natriumhypokloritt

Natriumhypokloritt er en "ferskvare", og tabellen viser hvordan klorinnhodet taper seg basert på tid og temperatur

Noen praktiske blandeforhold er som følger

Formål
Blandingsforhold
Desinfeksjon av drikkevann
1 liter NaOCl/300.000 liter vann
Desinfeksjon av svømmebasseng (doseringsløsning)
1 liter NaOCl/100.000 liter vann
Vask og desinfeksjon av emballasje i næringsmiddelindustrien
1 liter NaOCl/15.000 liter vann
Til bleking og avflekking av tøy
1 liter NaOCl/100-200 liter vann
Desinfeksjon og vask av redskap og produksjonsutstyr i nærings- middelindustri o.l
1 liter NaOCl/500 liter vann
Desinfeksjon og vask av fiskekasser, gulv i fabrikker, lagerrom etc.
1 liter NaOCl/30-100 liter vann